Sivustomme käyttää evästeitä sen teknisiin ominaisuuksiin, jonka käytössä oleva järjestelmä vaatii. Emme aseta ylimääräisiä evästeitä, seuraa sivuston käyttöä tai kerää dataa käyttäjistä. Teknisestä käytöstä kertyy palvelimelle tietoa, jota hyödynnetään sivuston laadun varmistukseen, sekä mahdollisten häirintätoimien seurantaan, eikä sitä yhdistetä muihin järjestelmiin. 

Emme kerää verkossa rekisteriä asiakkaistamme, eikä täten pyyntöä poistaa tietoja rekisteristä voida käsitellä.